Chức năng, nhiệm vụ

801 17/10/2017 10:40 SA Quản trị viên

Phòng Tổ chức - Hành chính

I. CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
       Phòng Hành chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy, học; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, y tế học đường; lễ tân và hậu cần cho các hoạt động của trường.

II. NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
       1. Quản lý hành chính, cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, y tế học đường.
       2. Quản lý đất đai, nhà cửa, tài sản, các công trình xây dựng, điện, nước, vệ sinh môi trường; quản lý khu Ký túc xá.
       3. Điều hành việc sử dụng và quản lý các trang thiết bị, phòng làm việc, phòng họp, phòng học và các loại tài sản khác được Hiệu trưởng phân công.
       4. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị, bộ phận trong trường khi đề nghị của đơn vị, bộ phận đó đã được Hiệu trưởng duyệt.
       5. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, kế hoạch phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lụt của trường.
       6. Quản lý các loại con dấu của trường và sử dụng các con dấu theo quy định của pháp luật.
       7. Sắp xếp bàn ghế, trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng… phục vụ các buổi lễ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ…do nhà trường tổ chức.
       8. Thực hiện công tác hậu cần các buổi lễ, đại hội, hội nghị, hội thảo… do nhà trường tổ chức.
       9. Đón tiếp, hướng dẫn và bố trí chỗ ăn ở, đi lại cho khách đến liên hệ công tác tại trường.
       10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.